calculations performed: 
90182

Підтримай сайт

Шановні колеги!

В цей складний для України час я прошу Вас підтримати сайт донатами.

Будь-яка Ваша фінансова допомога буде дуже доречною.

Заздалегідь вдячний Вам за підтримку!

Карта "ПриватБанку", UAH (гривня):

4149 6293 1372 4932

З повагою,
Олег Петруха

pressure under the foundation

Осідання умовного фундаменту

Results

A = b x L = 1 m2
pmax = 100 kN/m2
pmin = 100 kN/m2
ex = 0 m
ey = 0 m


S - Subsidence
Hc - Depth of compressible layer


Explanation to the calculation


Визначення максимального і мінімального тиску під підошвою фундаменту ведеться за формулами:

pmax= N/A+Mx/Wx+My/Wy;
pmin= N/A-Mx/Wx-My/Wy

де
A - площа підошви фундаменту;
b, L - розміри фундаменту в плані;
N - розрахункове зусилля (навантаження) на основу;
Mx, My - моменти відносно відповідних осей;
ex, ey - ексцентриситети сили N вздовж відповідних осей;
Wx, Wy - моменти опору підошви фундаменту відносно відповідних осей.

В залежності від величини ексцентриситету ex,y можуть виникати епюри тиску наведені на рис.1.

Епюри тиску під підошвою фундаментуРисунок 1 - Епюри тиску під підошвою фундаменту.

Як видно з рисунку, при ексцентриситеті ex,y < b/6 епюра має форму трапеції, при ex,y > b/6 епюра змінює знак, при ex,y = b/6 епюра буде трикутною.

Крайовий тиск pmax при дії згинального моменту вздовж кожної з осей фундаменту не повинен перевищувати 1,2R і в кутовій точці 1,5R, а середній тиск pср повинен бути ≤ R, де R -розрахунковий опір ґрунту основи.
Відрив фундаменту від основи не допускається.

Більше по цій темі наведено в посібнику до СНиП 2.02.01-83 (сторінки 122-124).

References

1. ДБН В.2.1-10-2009 "Основи і фундаменти споруд. Основні положення проектування".

Enter data

Dimensions of the foundation

m

m

Intension

kN

kNm

kNm