виконано розрахунків: 
86763

Підтримай сайт

Шановні колеги!

В цей складний для України час я прошу Вас підтримати сайт донатами.

Будь-яка Ваша фінансова допомога буде дуже доречною.

Заздалегідь вдячний Вам за підтримку!

Карта "ПриватБанку", UAH (гривня):

4149 6293 1372 4932

З повагою,
Олег Петруха

Розрахунковий опір ґрунту основи

Осідання умовного фундаменту

Результати

R = 162.8 kPa
R = 16.3 t/m2
R = 1.6 kg/sm2Пояснення до розрахунку


Розрахунковий опір ґрунту основи - це межа лінійної залежності "навантаження-осідання".

Відповідно до додатку "Е" ДБН В.2.1-10-2009 "Основи і фундаменти споруд. Основні положення проектування"[1], при розрахунку фундаментів за деформаціями основ згідно з 7.7.1[1] середній тиск під підошвою фундаменту pср не повинен перевищувати розрахунковий опір ґрунту основи R, кПа, який визначають за формулою:

Розрахунковий опір ґрунту основи


де
Yс1 і Yс2 - коефіцієнти умов роботи, що приймають за таблицею Е.7[1] (дивись нижче);
k - коефіцієнт, що приймають k = 1, якщо міцнісні характеристики ґрунту (φ і с) визначені безпосередніми випробуваннями, і k = 1,1, якщо вони прийняті за таблицями В.1-В.2[1];
My, Mq, Мс - коефіцієнти, що приймають за таблицею Е.8[1] в залежності від кута внутрішнього тертя φ11;
kz - коефіцієнт, що приймають при b < 10 м - kz = 1, при b ≈ 10 м - kz = z0/b + 0,2 (тут z0 = 8 м);
b - ширина підошви фундаменту, м;
Y11 - усереднене розрахункове значення питомої ваги ґрунтів, що залягають нижче підошви фундаменту (за наявності підземних вод визначають з урахуванням зважувальної дії води), кН/м3;
Y'11 - те саме, що залягають вище підошви;
c11 - розрахункове значення питомого зчеплення ґрунту, що залягає безпосередньо під підошвою фундаменту, кПа;
d1 - глибина закладання фундаментів безпідвальних споруд від рівня планування або приведена глибина закладання зовнішніх і внутрішніх фундаментів від підлоги підвалу, яку визначають за формулою
d1 = hs + hcf Ycf / Y'11, (E.2)
де hs - товщина шару ґрунту вище підошви фундаменту з боку підвалу, м;
hcf - товщина конструкції підлоги підвалу, м;
Ycf - розрахункове значення питомої ваги конструкції підлоги підвалу, кН/м3;
db - глибина підвалу - відстань від рівня планування до підлоги підвалу, м (для споруд з підвалом глибиною понад 2 м приймають db = 2 м).

Примітка 1. Формулу (Е.1) допускається застосовувати при будь-якій формі фундаментів у плані. Якщо підошва фундаменту має форму кола або правильного багатокутника площею А, приймають b = √A .
Примітка 2. Розрахункові значення питомої ваги ґрунтів і матеріалу підлоги підвалу, що входять у формулу (Е.1), допускається приймати такими, що дорівнюють їх нормативним значенням.
Примітка 3. Розрахунковий опір ґрунту при відповідному обґрунтуванні може бути збільшений, якщо конструкція фундаменту поліпшує умови його спільної роботи з основою.
Примітка 4. Коефіцієнти Мy, Mq, Mc при відповідному обгрунтуванні допускається визначати за іншими таблицями, розробленими для фундаментів прямокутних, стрічкових, переривчастих, кільцевих, з проміжною підготовкою тощо, а також при позацентрових, горизонтальних та інших навантаженнях.
Примітка 5. Для фундаментних плит з кутовими вирізами розрахунковий опір ґрунту основи допускається збільшувати на 15 %.
Примітка 6. Якщо d1 > d (d - глибина закладання фундаменту від рівня планування), у формулі (Е.1) приймають d1 = d і db = 0.
Примітка 7. Значення R, знайдене для пухких пісків за формулою (Е.1) при Yс1 = 1 та Yс2 = 1, повинно уточнюватись за результатами випробувань штампами.

Таблиця Е.7 [1]
Ґрунти

Коефіцієнт

Yc1
Коефіцієнт Yc2 для споруд із жорсткою конструктивною схемою при відношенні довжини споруди або її відсіку до висоти L/H
4 і більше 1,5 і менше
Великоуламкові з піщаним заповнювачем і піщані, крім дрібних і пилуватих 1,4 1,2 1,4
Піски дрібні 1,3 1,1 1,3
Піски пилуваті:      
малого і середнього ступеня вологості; 1,25 1,0 1,2
насичені водою 1,1 1,0 1,2
Глинисті, а також великоуламкові з глинистим заповнювачем з показником текучості ґрунту або заповнювача IL 0,25 1,25 1,0 1,1
Те саме при 0,25< IL 0,5 1,2 1,0 1,1
Те саме при IL >0,5 1,1 1,0 1,0

Примітка 1. До споруд із жорсткою конструктивною схемою відносяться споруди, конструкції яких спеціально пристосовані до сприйняття зусиль від деформацій основ, у тому числі за рахунок застосування заходів, зазначених у додатку К.
Примітка 2. Для будинків із гнучкою конструктивною схемою значення коефіцієнта Yc2 приймають за одиницю.
Примітка 3. При проміжних значеннях L/H коефіцієнт Yc2 визначають інтерполяцієюю.

Примітка 4. Для пухких пісків Yc1 та Yc2 приймають за одиницю.


Перелік посилань

1. ДБН В.2.1-10-2009 "Основи і фундаменти споруд. Основні положення проектування".

Введіть дані

°

m

kN/m3

kN/m3

kPa

m

    Чи є підвал?

m

m

m

kN/m3