calculations performed: 
61564

Eccentrically compressed circular element

Result:
Step N, MN εc(1) σs1 σs2 σs3 σs4
0 0 0 0 0 0 0
1 0.363 0.00038 71 58 32 19
2 0.536 0.00056 107 91 57 40
3 0.694 0.00083 158 133 84 60
4 0.814 0.00113 214 180 111 76
5 0.885 0.0015 228 228 132 82
6 0.898 0.00188 228 228 146 78
7 0.902 0.00225 228 228 158 71
8 0.898 0.00263 228 228 169 64
9 0.886 0.003 228 228 179 55
10 0.86 0.00338 228 228 187 43

Explanation to the calculation


Відповідно до п.4.4[1], несуча здатність залізобетонного елементу кругового перерізу на дію поздовжньої сили визначена за формулами (4.25)[1] та (4.26)[1].
Система двох нелінійних алгебраїчних рівнянь(4.25 - 4.26) з двома невідомими розв’язуються підбором з контролем критеріїв вичерпання несучої здатності на кожному кроці розрахунків. Для оцінки напружено-деформованого стану розрахункового перерізу використовується деформаційний метод, алгоритм розв’язання задачі згідно деформаційного методу наведений в Додатку А[1].
За результатами рішення систем рівнянь будується діаграма «стискальна сила - деформація бетону найбільш стиснутої фібри». Найбільша величина зафіксована на цій діаграмі і приймається за несучу здатність. В разі, якщо визначена величина несучої здатності будє меншою за зовнішні впливи необхідно виконати зміну розмірів перерізу, армування або міцності бетону.


Boundary conditions


Максимальний діаметр перерізу з/б елементу D = 2.0 м, мінімальний - 0.4 м;
Максимальний захисний шар бетону c = 0.25D м, мінімальний - 0.01 м;
Максимальна кількість стрижнів робочої арматури n = 36, мінімальна - 6;
Максимальний діаметр робочої арматури Ø = 32, мінімальний - 16;
Максимальний ексцентриситет прикладення навантаження e = 0.1D, мінімальний - 0.01 м.


References

1. ДБН B.2.6-98 "Бетонні та залізобетонні конструкції".
2. ДСТУ Б В.2.6-156:2010 "Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування".

Sheme
Enter data

Diameter of section

м

0.4 ≤ D ≤ 2.0

Protective layer

м

0.01 ≤ c ≤ 0.25D

Number of rods

Diameter of reinforcing rods

Concrete   Armature

   

∅ > 22?

Eccentricity

м

0.01 ≤ e ≤ 0.1D