виконано розрахунків: 
83978

Балка

Балка – це елемент, у якого проліт не менш, як у 3 рази перевищує загальну висоту перерізу. У іншому разі, вона повинна розглядатися, як балка-стінка.
У таврових та Г – подібних балках робоча ширина полиці, на якій можна вважати рівномірним розподіл напружень, залежить від розмірів стінки і полиці, виду навантаження, прольоту, умов обпирання та поперечної арматури.
Робочу ширину полиці потрібно ураховувати на відстані l0 між точками балки з нульовими моментами, які можна приблизно визначити за рисунком 5.1.[1]

розрахункова довжина балкиРисунок 5.1 - До визначення відстані l0


Робочу ширину полиці beff для таврової або Г – подібної балки, можна визначати за формулою: beff = Σ beff,i + bw
Примітка. Довжина консолі l3 не повинна перевищувати половини прилеглого прольоту, а співвідношення прилеглих прольотів повинно бути у межах від 0,6 до 1,5.
де
beff,i = 0,2 bi + 0,1 l0 ≤ 0,2 l0,
beff, i ≤ bi,
(позначення див. рис. 5.1, 5.2[1]).
робоча ширина полиці балки


Рисунок 5.2 - Характеристики робочої ширини полиці


Для конструктивного розрахунку, якщо не вимагається висока точність результату, допускається приймати постійну ширину полиці вздовж усього прольоту. При цьому, ширина полиці повинна задовольняти вимогам опору прольотного поперечного перерізу.

Перелік посилань
1. ДБН B.2.6-98 "Бетонні та залізобетонні конструкції".


mqn.com.ua