виконано розрахунків: 
83966

Стаття про поперечне армування

Стаття про поперечне армування

Відповідно до п. 4.6[1] при розрахунку несучої здатності залізобетонних перерізів, похилих до поздовжньої осі можливі два випадки:

1. Коли елементу розрахункове поперечне армування не потрібне.
2. Коли розрахункове поперечне армування потрібне.

В першому випадку, коли поперечна сила в елементі менша за розрахункову величину опору зсуву, зусилля зсуву сприймає бетон та розтягнута арматура Asl, яка подовжується на відстань ldb + d (рисунок 4.6).

арматура Asl


В другому випадку, коли поперечна сила в елементі більша за розрахункову величину опору зсуву, зусилля зсуву повністю сприймає розрахункова поперечна арматура.

Розрахувати похилий переріз на дію поперечної сили.


Важливо пам’ятати, що для плит поперечне армування на дію поперечної сили є не зовсім коректне. Відповідно до п. 8.3.2[1] плита, у якій передбачається поперечне армування повинна мати товщину, щонайменш, 200 мм.
У випадку, коли ви отримуєте розрахункову поперечну арматуру в плиті, слід перевірити правильність навантаження, розрахункового зусилля та розмірів елементу.

Максимальний крок у поздовжньому напрямку розташованих один за одним хомутів має становити:
Smax = 0.75d(1+cot α),
де α – нахил поперечної арматури.
Максимальний крок у поздовжньому напрямку загнутих стрижнів становить Smax = d.
Максимальний крок поперечної арматури не повинен перевищувати 1.5 d.

Примітка: d за новою термінологією це те саме що h0 за старою (СНиП).

Перелік посилань

1. ДСТУ Б В.2.6-156:2010 "Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування".


mqn.com.ua