виконано розрахунків: 
83978

Випадковий ексцентриситет прикладення сили


Відповідно до п. 5.2.5[1] Розраховуючи бетонні і залізобетонні елементи на дію стискаючого поздовжнього зусилля необхідно ураховувати випадковий ексцентриситет е0 , який слід приймати не меншим за:


- 1/600 довжини елемента або відстані між його перерізами, закріпленими від зміщення;

- 1/30 висоти перерізу (діаметра);

- 10 мм.


Для елементів статично невизначених конструкцій значення ексцентриситету поздовжнього зусилля відносно центру ваги приведеного перерізу e приймають таким, що дорівнює величині ексцентриситету, отриманого зі статичного розрахунку, але не меншим від е0. Для елементів статично визначених конструкцій ексцентриситет e приймають таким, що дорівнює сумі ексцентриситетів: зі статичного розрахунку та випадкового.


Розрахунок позацентрово стиснутого залізобетонного елементу з заданим ексцентриситетом відповідно до [2].

Перелік посилань
1. ДБН B.2.6-98 "Бетонні та залізобетонні конструкції"
2. ДСТУ Б В.2.6-156:2010 "Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування"


mqn.com.ua