виконано розрахунків: 
83966

Несуча здатність

Характеристика конструкції або будівлі, споруди в цілому, яка визначається величиною навантаження чи дії, яка відповідає граничному стану першої групи.

Вона характеризується тим, що конструкція здатна залишатися стійкою і протидіяти зовнішнім впливам при напруженнях в її перерізах меншими за розрахункові.

Синоніми: "тримкість", "несна здатність".


mqn.com.ua