виконано розрахунків: 
61564

Впливи першого порядку

Впливи першого порядку - наслідки впливів, обчислені без урахування впливу деформацій конструкції (по недеформованій схемі), але з включенням геометричних недосконалостей.


mqn.com.ua