виконано розрахунків: 
83966

Втрата стійкості

Втрата стійкості – втрата несучої здатності в результаті порушення рівноваги між зовнішніми та внутрішніми зусиллями в будь якому елементі конструкції або системи в цілому.
Примітка. «Чиста втрата стійкості», як зазначено вище, не є відповідним граничним станом у реальній конструкції внаслідок наявності недосконалостей і поперечних навантажень, але номінальне навантаження при втраті стійкості може бути використане у якості певної характеристики у деяких методах розрахунку другого порядку (за деформованою схемою).


mqn.com.ua