виконано розрахунків: 
86763

Обмеження прогинів

Таблиця 5.4[2] - Основні показники проліт/фактична висота для залізобетонних елементів без осьового стиску
Конструктивна система K

Бетон при високому рівні напружень

ρ = 1,5 %

Бетон при незначному рівні напружень

ρ = 0,5 %
Шарнірно обперта балка; шарнірно обперта, в одному або двох напрямках, плита 1,0 14 20
Крайній проліт нерозрізної балки, або нерозрізної в одному напрямку плити, або обпертої в двох напрямках і нерозрізної вдовж довшої сторони 1,3 18 26
Внутрішній проліт балки або плити обпертої в одному чи двох напрямках 1,5 20 30
Плити, обперті на колони, без балок, (плоскі перекриття) (на основі довшого прольоту) 1,2 17 24
Консолі 0,4 6 8

Примітка 1: Наведені величини визначені, зазвичай, як консервативні і обчислення можуть часто показувати, що можливо вибирати тонші елементи.
Примітка 2: Для плит, обпертих у двох напрямках, перевірка повинна виконуватись на основі коротшого прольоту. Для плоских плит необхідно враховувати довший проліт.

Примітка 3: Граничні значення, наведені для плоских плит, відповідають менш жорстким обмеженням, порівняно з прогином 1/250 прольоту відносно колон. Практика показала, що цього достатньо.


Перелік посилань
1. ДБН B.2.6-98 "Бетонні та залізобетонні конструкції"
2. ДСТУ Б В.2.6-156:2010 "Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування"


mqn.com.ua